Fenomen economic

Fenomenul economic (Economic phenomenon) se referă la ideea că toate activitățile sunt produse ale organizării economice a societății. Astfel, un fenomen economic se referă la orice activitate al cărui rezultat satisface o nevoie umană. Activitățile trebuie să aibă la bază acțiuni umane. Orice proces, prin care resursele sunt prelevate din mediul înconjurător și transformate în produse finite, poate fi încadrat în acest concept.

De exemplu, produsele de metal sunt atât de comune încât le considerăm o parte integrantă a mediului nostru. Totuși, pentru ca acestea să fie disponibile pe piață au loc o serie de fenomene economice. Antreprenori din diversele cicluri ale producției își asumă riscul pierderii capitalului și se lansează în afaceri. Ulterior, se extrag resurse brute, se transformă și se aduc pe piață. Pentru ca un obiect din metal să ajungă pe raftul magazinului, în economie au loc nenumărate interacțiuni și transferuri de capital, muncă etc.

fenomen economic
Image by sentavio on Freepik

Fenomenele economice se pot referi și la evoluții macroeconomice particulare. Evoluțiile economice neașteptate pot fi considerate drept fenomene pentru că acestea tind să surpindă actorii de pe piață. Pentru că sunt surprinzătoare, agenții de pe piață nu reușesc să se protejeze foarte bine de efectele lor. De exemplu, putem clasifica drept fenomene criza energetică din anii 1970, hiperinflația din Germania anilor 1920 etc.