Fenomen economic (Economic phenomenon)

Fenomenul economic (Economic phenomenon) se referă la ideea că toate activitățile sunt produse ale organizării economice a societății. Un fenomen economic se referă la orice activitate al cărui rezultat satisface o nevoie umană. Activitățile trebuie să aibă la bază acțiuni umane. Fenomenele economice se pot referi și la evoluții macroeconomice particulare. De exemplu, putem clasifica drept fenomene criza energetică din anii 1970, hiperinflația din Germania anilor 1920 etc.