Finanțe corporative

Prin finanțe corporative (Corporate finance) înțelegem ramura finanțelor care privește administrarea fluxurilor financiare din companii, identificarea de surse de finanțare, deciziile de investiții etc. Practic, acest domeniu analizează și explică modul în care se capitalizează o firmă și se formează fluxurile monetare. Într-o societate pe acțiuni, prin finanțe corporative se poate  urmări:

  • maximizarea cotațiilor titlurilor de valoare; Majoritatea corporațiilor sunt listate pe piețele bursiere și unele se finanțează și prin emisiuni de obligațiuni. Cotația acțiunilor și a obligațiunilor este dependentă de performanțele financiare ale companiilor.
  • asigurarea echilibrelor financiare interne; În administrarea unei corporații este necesară asigurarea unui echilibru între veniturile și cheltuielile acesteia.
  • implementarea strategiilor financiare ale companiei;
  • supervizarea fluxurilor financiare interne;
  • supervizarea fluxurilor financiare externe;
  • etc.
finanțe corporative
Management icons created by Eucalyp – Flaticon