Flotare impură

Prin flotare impură (Impure floating) ne referim la situația în care cursul de schimb este lăsat liber, dar există totuși un anumit nivel de control și intervenție a Guvernului sau Băncii Centrale. În principiu, în acest sistem cursul de schimb este determinat de condițiile de pe piață. Cu toate acestea, pe această piață se poate interveni ocazional pentru a stopa fluctuațiile anormale ale cursului sau atacurile speculative. Aceste intervenții guvernamentale diferențiază sistemul de cel bazat pe flotarea pură. În practică, sistemele pure sunt o raritate. În țările care au cursuri de schimb libere există intervenții ocazionale care le influențează. Altfel spus, majoritatea cursurilor libere se bazează pe flotarea impură.

flotare impură
Physics icons created by Freepik – Flaticon