Fond de piață monetară

Un fond de piață monetară (Money market fund) este vehiculul financiar care plasează capitalul investitorilor în instrumente pe termen scurt. Acesta este un fond mutual special care investește în instrumente cu lichiditate mare și niveluri de risc scăzute. Astfel, acestea investesc în numerar, în titluri echivalente de numerar și valori mobiliare cu scadență pe termen scurt (un an).

fond de piață monetar
Mutual-fund icons created by Uniconlabs – Flaticon

Prin investițiile în active pe termen scurt se evită problemele care pot fi cauzate de volatilitate. Cele mai multe active financiare sunt relativ stabile pe termen scurt. Evitarea riscurilor este însă însoțită și de câștiguri potențiale mai reduse.