Fond de piață monetară (Money market fund)

Un fond de piață monetară (Money market fund) este vehiculul financiar care plasează capitalul investitorilor în instrumente pe termen scurt. Acesta este un fond mutual special care investește în instrumente cu lichiditate mare și niveluri de risc scăzute. Astfel, acestea investesc în numerar, în titluri echivalente de numerar și valori mobiliare cu scadență pe termen scurt (un an).