Forța de muncă (Labor force)

Forța de muncă (Labor force) este formată din toți indivizii apți de muncă dintr-o țară, la un moment dat. În forța de muncă se încadrează angajații existenți și cei în căutare de locuri de muncă. Gradul de atractivitate investițională al unei țări depinde de forța de muncă disponibilă. O țară cu o forță de muncă îmbătrânită și cu o politică antimigrație rigidă va avea dificultăți în atragerea investitorilor.