Fuziune de expansiune a pieței (Market extension merger)

O fuziune de expansiune a pieței (Market extension merger) reprezintă procesul de integrare a două sau mai multe firme care au produse similare, dar operează pe piețe diferite. Scopul acestui tip de fuziune constă în extinderea pieței adresabile și a bazei de clienți. În plus, prin fuziune se poate asigura o aprovzionare mai bună cu resurse și obține economii de scară. Aceasta este o variantă a fuziunii orizontale.