Goodwill

Goodwill este un concept  folosit pentru a descrie activele intangibile ale companiilor, care le permit să obțină profituri mai mari ca ale concurenților, dar care nu pot fi înregistrate în contabilitate. Denumirea de goodwill a fost preluată ca atare din limba engleză. Dintre aceste active intangibile putem menționa vadul comercial, clienții fidelizați, brevete, elementele de identitate a firmei etc. Acestea nu pot fi evaluate pentru a fi înregistrate în activul companiei.