Goodwill

Goodwill este un concept folosit pentru a descrie activele intangibile ale companiilor,  dar care nu pot fi înregistrate în contabilitate. Aceste active le permit firmelor să obțină profituri mai mari ca ale concurenților. Conceptul de goodwill a fost preluat direct din limba engleză. Dintre activele intangibile din această categorie am putea menționa vadul comercial, clienții fidelizați, brevete, elementele de identitate a firmei precum marca, logoul, sloganul etc. Caracteristica acestor bunuri intangibile este că nu pot fi evaluate pentru a fi înregistrate în activul companiei. Cu toate acestea, activele intangibile pot contribui din plin la succesul companiei.

Goodwill
Money icons created by Freepik – Flaticon