Grafic de 45 de grade

În economie, prin grafic de 45 de grade (45o line) ne referim la dreapta care arată egalitatea între variabile măsurate într-un sistem de axe. Acesta este utilizat în modelele simpliste în care se analizează doar două variabile economice. Restul factorilor de pe piață rămân neschimbați (caeteris paribus). Se presupune că raportul dintre cele două variabile nu se schimbă atunci când are loc creșterea sau scăderea cantității lor. Dreapta de 45o pornește din punctul de origine al abscisei și al ordonatei. Graficul de 45o este utilizat frecvent în modelul keynesian pentru găsirea echilibrului între veniturile și cheltuielile agregate.

grafic de 45 de grade
Angle icons created by surang – Flaticon