Grafic economic

Graficul economic (Economic graph) este un instrument folosit pentru a observa modul în evoluează o variabilă în raport cu o altă. De obicei, un grafic economic este utilizat pentru a ilustra un model economic simplificat. În acesta se face abstracție de restul variabilelor de pe piață. Se presupune că acestea din urmă rămân neschimbate în cadrul modelului (caeteris paribus).

grafic economic
Economics icons created by Smashicons – Flaticon

Graficul economic poate fi folosit pentru ilustrarea majorității fenomenelor, la nivel macro sau micro. De exemplu, în perspectivă macro, acesta poate fi utilizat pentru a ilustra formarea echilibrului pe o piață sau apariția unor dezechilibre. La nivel micro, un grafic poate permite ilustrarea indicatorilor firmei.