Grafic economic (Economic graph)

Graficul economic (Economic graph) este un instrument folosit pentru a observa modul în evoluează o variabilă în raport cu o altă. De obicei, un grafic economic este utilizat pentru a ilustra un model economic simplificat. În acesta se face abstracție de restul variabilelor de pe piață. Se presupune că acestea din urmă rămân neschimbate în cadrul modelului (caeteris paribus).