Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă (Corporate governance) este setul de reguli, proceduri și procese prin care este controlată și ghidată o companie. Guvernanța corporatistă implică o echilibrare a intereselor posibil divergente dintr-o companie, precum ale acționarilor, managerilor, clienților, furnizorilor, autorităților publice, organizațiilor de mediu, comunitatea locală etc. Guvernanța corporativă cuprinde toate elementele administrative, de la planificare și control, până la măsurarea indicatorilor de performanță. Unul din scopurile ei principale constă în limitarea comportamentului oportunist al managerilor. De obicei, descurajarea se face prin:

  • Supravegherea activității manageriale și sancționarea în cazul nerespectării obiectivelor fixate în Adunarea Generală a Asociaților;
  • Stimularea managerului, prin salarii, prime sau acțiuni, pentru ca acesta să adopte un comportament care să corespundă cu interesele AGA.
Guvernanță corporativă
Government icons created by Afian Rochmah Afif – Flaticon