Guvernare (Governance)

Guvernarea (Governance) reprezintă procesul prin care este exercitată puterea executivă de către prim-ministru, miniștri de resort și secretarii de stat. Scopul guvernării este creșterea nivelului de bunăstare, pentru binele comun al cetățenilor dintr-o țară. Prin guvernare ar trebui realizată printr-o utilizare cât mai apropiată de optim a resurselor.

(2) Guvernarea se referă și la durata unui mandatului guvernamental, primit de reprezentanții unei anumite configurații politice.