Hidrogen negru (Black hydrogen)

Hidrogenul negru (Black hydrogen) este, din punct de vedere economic, resursa obținută prin gazificarea cărbunelui inferior. Dintre toate tipurile de hidrogen, producția celui negru generează cea mai mare amprentă de carbon. Chiar dacă hidrogenul este o resursă curată, obținerea sa prin procedee atât de poluante îi anulează avantajele. Utilizarea de hidrogen negru presupune mutarea poluării în amonte.

hidrogen negru
Smoke icons created by Victoruler – Flaticon

Acest tip de hidrogen este cel mai puțin dezirabil, pentru că nu rezolvă problema poluării. Singura sa utilizate este legată de faptul că permite eliminarea poluării din zonele în care se utilizează. Câștigul este relativ pentru că poluarea din arderea cărbunilor inferiori afectează clima întregii planete.

Cei interesați de utilizarea hidrogenului ca sursă de energie ar trebui să se orienteze spre cel natural, verde sau roz.