Imobilitate geografică (Geographical Immobility)

Prin imobilitate geografică (Geographical Immobility) ne referim la barierele care împiedică indivizii să de deplaseze dintr-o zonă în alta pentru găsirea unui loc de muncă. Barierele pot fi legate de la familie sau de costurile financiare, nivelul chiriilor din alte zone, diferențele culturale etc. Un factor care poate să crească imobilitatea geografică este legat de procentajul locuințelor în proprietate. Astfel, în țările în care un procent ridicat al populației are locuințe în proprietate personală, imobilitatea geografică este mai mare.