Import direct (Direct import)

Importul direct (Direct import) se referă la situația în care o persoană fizică sau juridică achiziționează produse sau mărfuri, direct din altă țară, cu scopul de a le utiliza sau comercializa pe plan intern. În cazul importului direct achiziția externă se realizează direct, fără intermedierea unor terți.