Import direct (Direct import)

Prin import direct (Direct import) ne referim la situația în care o persoană fizică sau juridică achiziționează produse sau mărfuri, direct din altă țară.  Scopul acestui import este de utilizarea sau comercializarea pe plan intern. În cazul importului direct, achiziția externă se realizează direct, fără intermedierea unor terți. În cazul acestui tip de import, responsabilitatea plății taxelor vamale și a TVA-ului cade în seama cumpărătorului.