Import direct

Prin import direct (Direct import) ne referim la situația în care o persoană fizică sau juridică achiziționează produse sau mărfuri, direct din altă țară.  Scopul acestui import este de utilizarea sau comercializarea pe plan intern. În cazul importului direct, achiziția externă se realizează direct, fără intermedierea unor terți. Cumpărătorul contactează direct vânzătorii și negociază termenii schimbului comercial. Pentru că achiziționează de a sursă, el își asumă și riscurile de risc valutar. În cazul acestui tip de import, responsabilitatea plății taxelor vamale și a TVA-ului cade în seama cumpărătorului. Vezi și cum se realizează un import indirect.

import direct
Export icons created by bsd – Flaticon