Import (Import)

Importul (Import) se referă la achiziția de echipamente, mărfuri sau produse dintr-o altă țară, cu scopul utilizării sau comercializării  interne. Printr-un import se aduc în țară bunuri care nu sunt produse intern sau pentru care există o cerere semnificativă. Importurile sunt o soluție accesibilă pentru a satisface rapid cererea de pe piață.