Impozit negativ (Negative tax)

Un impozit negativ (Negative tax) este o plată efectuată de stat către o persoană cu venit scăzut. Mărimea acestui transfer, care este o formă de ajutor social, crește cu cât venitul este mai mic. Practic statul acoperă diferența dintre veniturile unei persoane și un prag minim stabilit în funcție de pragurile de subzistență. Sistemul a fost propus de Milton Friedman în 1962, în lucrarea sa Capitalism și libertate.