Împuternicire (Power of Attorney)

O împuternicire (Power of Attorney) sau procura este documentul prin care o persoană (mandatarul) îi conferă alteia (mandant) dreptul să acționeze în numele său. Documentul poate să acorde un drept de reprezentare larg sau unul limitat doar la anumite aspecte legale. Acest document se folosește în special în cazurile în care mandantul nu poate fi prezent fizic să se reprezinte singur. De exemplu, aceasta ar putea să delege dreptul de a semna contracte în numele său, de a face achiziții etc.