Împuternicire

O împuternicire este documentul prin care o persoană (mandatarul) îi conferă alteia (mandant) dreptul să acționeze în numele său. Documentul poate să acorde un drept de reprezentare larg sau unul limitat doar la anumite aspecte legale. Acest document se folosește în special în cazurile în care mandantul nu poate fi prezent fizic să se reprezinte singur. De exemplu, aceasta ar putea să delege dreptul de a semna contracte în numele său, de a face achiziții etc.

Împuternicirea nu este în mod obligatoriu procură notarială. În multe cazuri, ea poate să circule și sub semnătura proprie a mandatarului.  Un document autentificat notarial este mai puternic pentru că are o recunoaștere mai largă. De asemenea, sunt șanse mai mici să fie falsificat.

împuternicire
Contract icons created by wanicon – Flaticon