Incapacitate de plată

Incapacitatea de plată (Default) reprezintă situația în care o entitate nu își mai poate achita împrumutul contractat. Mai precis, o persoană fizică, juridică sau o țară nu reușesc să achite principalul și dobânda aferente unui împrumut. Debitorul intră în incapacitate de plată și atunci când nu mai poate face plata ratelor, ratează termene de plată etc. Debitorul poate să fie persoană fizică sau juridică.

incapacitate de plată
Default icons created by Tempo_doloe – Flaticon

Când debitorul intră în incapacitate de plată, instituția financiară se poate solicita executarea garanției. Prin vânzarea forțată a garanției se urmărește recuperarea capitalului împrumutat. Desigur, până la executare, se poate încerca negocierea unei reeșalonări a creditului sau a unei refinanțări.