Îndatorare

Îndatorarea (Indebtedness) reprezintă situația în care se datorează bani. Mai precis, prin îndatorare înțelegem situația unui debitor care are de returnat o sumă de bani unui creditor.  Nivelul de îndatorare se poate referi și la suma de bani datorată. În plus, aceasta poate să reflecte gradul în care un debitor este îndatorat.

îndatorare
Indebtedness icons created by Vectors Tank – Flaticon

Să luăm ca exemplu o persoană cu un venit lunar de 2000 de unități monetare care își achită un credit cu o rată lunară fixă de 500 de unități monetare. Pentru a calcula îndatorarea vom folosi următoarea formulă:

Î = Rc/Vn

unde,

  • Î – nivelul îndatorării;
  • Rc -rata creditului;
  • Vn – venitul net.

Înlocuim datele în formulă și obținem nivelul de îndatorare al persoanei.

Î = 500/2000 = 25%

Debitorul are un nivel al îndatorării de 25%, deci un sfert din veniturile realizate de el sunt utilizate pentru stingerea împrumutului.