Indicele Nasdaq-100 (The Nasdaq-100)

Indicele Nasdaq-100 (The Nasdaq-100) este un indicator de specialitate alcătuit din 103 de titluri de valoare emise de 100 de companii mari listate pe această piață. Este vorba de firme alese pe baza performanțelor. Ponderea titlurilor de valoare în calcularea indicelui este stabilită în funcție de capitalizarea emitenților pe piață. Acest indice nu cuprinde și companii financiare, acestea fiind grupate într-un indice dedicat, Nasdaq Financial – 100.