Indicele Paasche

Indicele Paasche (The Paasche Index) este un indice al prețurilor de consum care este utilizat pentru a măsura schimbările de preț și cantitate dintr-un coș de produse și servicii, raportate la un prețul dintr-un an de bază și la o cantitate dintr-un an analizat. Formula pentru calculul indicelui este:

Formulă Indicele Paasche
Indicele Paasche

unde,

  • IPP – Indicele prețurilor Paasche;
  • P1 – prețurile în perioada analizată;
  • Q1 – cantitatea în perioada analizată;
  • P0 – prețurile în perioada de bază.

Acest indicator, cunoscut și drept Indice Ponderat Curent, a fost dezvoltat de către economistul Hermann Paasche.

Să luăm ca exemplu produsele x, y, z, w. În momentul actual, se comercializează 100 de bucăți din x, 50 de bucăți din y, 70 de bucăți din z și 200 de bucăți din w. Prețul lui x a crescut de la 10 la 11 unități monetare, al lui y a scăzut de la 10 la 9 unități monetare, al lui z a rămas constant, de 12 unități monetare și al lui w a crescut de la 5 la 6 unități monetare.

Formulă Indicele Paasche

IPP = (Px1*x1 + Py1*y1 + Pz1*z1 +Pw1*w1) / (Px0*x1 + Py0*y1 + Pz0*z1 +Pw0*w1)

IPP = (11*100 + 9*50 + 12*70 + 6*200)/(10*100 + 10*50 + 12 *70 + 5*200)

IPP = (1100 + 450 + 840 + 1200)/(1000 + 500 + 840 + 1000)

IPP = 3590/3340

IPP = 1,0749

Dacă scădem din IPP baza de 1 (100%), obținem o valoare  a indicelui de 0,0749 sau 7,49%. Prețurile produselor din coșul de bază au crescut (în medie) cu 7,49%.