Inflație importată (Imported inflation)

Inflația importată (Imported inflation) este un tip de inflație generat de majorarea prețurilor bunurilor importate. Fie că vorbim de resurse sau de produse, scumpirea este transferată în prețurile interne. Practic, acest tip de inflație nu are legătură cu factorii conjuncturali interni. Acesta este generat de situația de pe piețe internaționale sau din țările din care se efectuează importuri. Desigur, dacă moneda națională își pierde din valoare și industria internă se bazează pe importuri din afară, inflația poate să fie amplificată prin importuri.