Inițiativa privată

Inițiativa privată (Private initiative) este un concept fundamental pentru antreprenoriat și orice economie de piață. Conform conceptului indivizii au dreptul să acționeze, conform propriilor nevoi, dorințe, visuri, pe piață pentru a-și atinge scopurile. Inițiativa privată este factorul care stă la baza fondării micilor afaceri. Aplecarea spre risc a cetățenilor unei țări și spre inițiative private poate fi evaluată prin numărul de IMM-uri existente.

Inițiativa privată
Computer icons created by Puckung – Flaticon

În economiile libere, există numeroase IMM-uri și acestea oferă cele mai multe locuri de muncă de pe piață. În țările socialiste din Estul Europei dificultatea tranziției a depins de gradul de libertate și permisivitate față de inițiativele private. De exemplu, Polonia a reușit să facă o tranziție mult mai rapidă pentru că regimul de acolo a permis existența unor mici afaceri de familie, cum ar fi ateliere, cu până la 2-3 angajați. În anii 1990, existau suficient de mulți polonezi care înțelegeau cum funcționează și cum se administrează o afacere. În România, controlul regimului a fost foarte strict și, la nivelul populație, nu a putut fi vorba de inițiative private. Din această cauză cea mai mare parte a antreprenorilor din primii ani de după revoluție au fost parte a nomenclaturii socialiste, indivizi care aveau suficiente relații și informații pentru a se descurca în haosul respectiv.