Injecție monetară (Monetary injection)

Injecția monetară (Monetary injection) se referă la sumele de bani introduse de o bancă centrală pe o piață. O injecție monetară este realizată când o bancă centrală acordă un împrumut unei instituții financiar locale. Același efect apare când banca achiziționează titluri de valoare de la instituțiile financiare. Contravaloarea titlurilor este introdus pe piață.