Inspecția Muncii (IM)

Inspecția Muncii (IM) este un organism de specialitate al administrației centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii. Această instituție are personalitate juridică și funcție de autoritate de stat și supraveghează piața muncii. IM exercită controlul relațiilor de muncă, securitate și sănătate în muncă. Această instituție poate efectua controale la angajatori pentru a verifica respectarea legislației muncii. Instituția va realiza controalele în teritoriu prin intermediul organului său de specialitate, Inspectoratul Teritorial al Muncii.

Inspecția Muncii
Inspector icons created by Uniconlabs – Flaticon

Instituția se asigură că angajatorii din România implementează în mod corect legislația muncii. Se acordă o mare importanță respectării drepturilor angajaților și protejării lor de eventualele abuzuri ale angajatorilor.