Inspecția Muncii (IM)

Inspecția Muncii (IM) este un organism de specialitate al administrației centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii. Această instituție are personalitate juridică și funcție de autoritate de stat și supraveghează piața muncii. IM exercită controlul relațiilor de muncă, securitate și sănătate în muncă. Această instituție poate efectua controale la angajatori pentru a verifica respectarea legislației muncii.