Investiție activă (Active investment)

O investiție activă (Active investment) este o strategie de plasare a capitalului în care proprietarul acestuia cumpără și vinde frecvent titluri de valoare și își alocă o mare parte din timp să monitorizeze evoluția piețelor. Acest tip de strategie implică mai multe riscuri ca în cazul unei investiții pasive. Strategia poate să fie mai profitabilă pentru că investitorul poate să beneficieze de fluctuațiile de moment ale titlurilor de valoare, dar poate să înregistreze și pierderi semnificative din aceeași cauză.