Joint venture

Joint venture-ul este, de obicei, o firmă fondată de alte companii, care aduc în noua entitate resurse materiale, financiare și know-how. Altfel spus, prin acord, două sau mai multe părți pun la comun resurse pentru atingerea unor țeluri comune. De obicei, printr-un joint venture se adresează o piață nouă, se lansează un produs cu grad ridicat de complexitate etc.

joint venture
Image by vectorjuice on Freepik

Fondarea acestui tip de afacere poate să aibă la bază motive diferite, precum:

Accesul la resurse

Raritatea resurselor este o constantă în economie. Oricât de mult s-ar dezvolta o firmă, nu va avea acces nelimitat la resurse. Din diferite motive, alte firme vor avea mai mult acces la resursele rare și accesarea acestora va fi posibilă doar prin parteneriate. O manieră facilă de cointeresare a părților este formarea acestui tip de firme mixte.

Accesul la o piață închisă

Firmele occidentale care au dorit să acceseze piețe mari s-au asociat cu companii sau organizații locale în noi firme. Astfel, acestea au evitat barierele ridicate de statele respective și au accesat direct know-how legat de birocrația locală.

Diseminarea riscurilor

Preferința pentru astfel de asocieri, se explică prin riscurile ridicate asociate proiectelor. Firmele fondatoare participă la profiturile, pierderile sau costurile noii entități. În schimb, joint venture-ul își asumă riscurile directe ale proiectului și celelalte interese comerciale ale participanților sunt protejate.