Justiție distributivă

Conceptul de justiție distributivă (Distributive justice) se referă la o alocare socială justă a bunurilor în societate. Principiile justiției distributive sunt egalitatea, imparțialitatea, puterea, necesitatea și responsabilitatea. Ideea care stă la baza acestui concept este că resursele și produsele trebuie să fie alocate în mod just în societate. Astfel, niciun jucător nu trebuie să aibă avantaje care să îi permită să manipuleze piața.

Justiție distributivă
Image by kbibibi on Freepik

Practic, această formă a justiției se ocupă cu alocarea optimă a privilegiilor, obligațiilor și bunurilor în conformitate cu meritele indivizilor și interesul general al societății. Altfel spus, se ocupă de distribuirea justă a resurselor din economie.

Conceptul poate fi analizat și din perspectiva distribuției juste. Conform justiției distributive toți indivizii sunt egali morali și ar trebui să aibă acces la oportunități similare. Idealul egalității morale se asigură prin accesul egal la resurse, bunuri și servicii. Vezi și justiție comutativă și socială.