Justiție distributivă (Distributive justice)

Conceptul de Justiție distributivă (Distributive justice) se referă la o alocare socială justă a bunurilor în societate. Principiile justiției distributive sunt egalitatea, imparțialitatea, puterea, necesitatea și responsabilitatea.