KPI (Key Performance Indicators)

KPI- urile (Key Performance Indicators) sau indicatorii cheie de performanță sunt obiectivele măsurabile ale unei companii. Acești indicatori sunt utilizați pentru a verifica modul în care evoluează companiile în termeni de atingere obiective. Pentru o utilizare adecvată a KPI – urilor este necesar ca acestea să nu fie axate doar pe performanța generală a activității ci și pe fiecare departament în parte. Ar trebui deci să avem KPI-uri pentru departamentele de producție, vânzări, resurse umane etc.