KPI (Key Performance Indicators)

KPI- urile (Key Performance Indicators) sau indicatorii cheie de performanță sunt obiectivele măsurabile ale unei companii. Acești indicatori sunt utilizați pentru a verifica modul în care evoluează companiile în termeni de atingere a obiectivelor. Atingerea acestor indicatori confirmă faptul că o companie evoluează conform așteptărilor. Pentru o utilizare adecvată a KPI – urilor este necesar ca acestea să nu fie axate doar pe performanța generală a activității ci și pe fiecare departament în parte. Ar trebui deci să avem indicatori cheie de performanță pentru departamentele de producție, vânzări, marketing, resurse umane etc. Indicatorii stabiliți la nivel de departament ar trebui să fie subordonați celor generali.

KPI
Kpi icons created by Eucalyp – Flaticon