Legea Sherman (Sherman law)

Legea Sherman (Sherman law) a fost actul normativ din SUA care a scos în afara legii trusturile cu comportament monopolist. Aceasta a rămas celebră în istoria economică drept prima încercare de creare a unui  cadru antitrust din SUA. Prin trust înțelegându-se în cazul de față situația în care firmele dominate de pe o piață se înțelegeau în vederea stabilirii prețului și a cantității. Prin legea Sherman se încerca asigurarea unui mediu economic corect și competitiv.