Libertarianism

Prin libertarianism înțelegem mișcarea de gândire economică, politică și filosofică, în care accentul principal se pune pe libertatea individuală, pe proprietatea privată și pe principiul non-agresiunii. Conceptul de proprietate privată este extins în libertarianism până la forma primară, proprietatea asupra propriului corp. Fapt care stă la baza vederilor curentului asupra sclavajului sau sinuciderii. Libertatea individuală, proprietatea privată și principiul non-agresiunii sunt strâns legate în această filozofie. Practic, libertatea de acțiune a ființei umane este restricționată de drepturile de proprietate și de principiul non-agresiune. Acțiunea umană trebuie să se oprească când sunt încălcate drepturile de proprietate ale altor indivizi sau când îi agresează. Libertarianismul propune un model economic bazat pe proprietate privată și pe relații de piață voluntare între agenții economici.