Libertatea alegerii ocupației și dreptul de a munci (Freedom to Choose an Occupation and Right to Engage in Work)

Libertatea alegerii ocupației și dreptul de a munci (Freedom to Choose an Occupation and Right to Engage in Work) reprezintă un drept fundamental în Uniunea Europeană.  Prin acesta, se reglementează drepturile legate de muncă ale cetățenilor celor 27 de state membre. Se creează cadrul în care aceștia să-și aleagă profesia și să poată presta activități lucrative. Legislația europeană este implementată și la noi în țară. Acest dreptul fiind prevăzut și în Constituția și în Codul Muncii din România. Cetățenii UE au dreptul să-și caute locuri de muncă și să lucreze în oricare dintre țările membre. Libertatea alegerii ocupației și dreptul de a munci este prevăzută în articolul 15 al Cartei drepturilor fundamentale.