Macromediu

Prin macromediu (Macroenvironment) ne referim la economie în ansamblul ei și la forțele care acționează în cadrul ei. Conceptul poate fi asociat cu cel de macroeconomie. Practic, acesta se referă la mediul în care au loc fenomenele și procesele macroeconomice. Aceste fenomene influențeze piețele în ansamblul lor și nu doar firmele și indivizii. De exemplu, inflația și șomajul sunt fenomene care țin de acest mediu. De asemenea, politicile monetare, fiscale și bugetare au un impact general care se resimte în întregul mediu. Putem considera că micromediul funcționează în cadrul macromediului. De asemenea, am putea considera că acesta din urmă cuprinde o multitudine de micromedii.

Macromediu
Internet icons created by Freepik – Flaticon