Management economic

Management economic (Economic management) sau gestiunea economică reprezintă procesul prin care resursele, finanțele, veniturile și cheltuielile dintr-o întreprindere sunt administrate. Managementul economic se ocupă atât de componenta productivă dintr-o firmă, cât și de cea neproductivă. Practic, acest concept se referă la administrarea tuturor fluxurilor economice, de intrare și ieșire, dintr-o companie. Acest tip de management acoperă atât partea de planificare și decizii financiare cât și cea operațională, pur economică. Uneori, aceste componente pot să pară contradictorii. De exemplu, decizia de dezvolta un produs nou s-ar putea să fie problematică din punct de vedere financiar. Aceasta va presupune cheltuieli mai mari pentru o perioadă de timp și va afecta echilibrul financiar al firmei. Pe termen mediu și lung, aceasta s-ar putea dovedi calea de dezvoltare a firmei.

management economic
Turnover icons created by monkik – Flaticon