Manager de linie (Line manager)

Managerul de linie (Line manager) este salariatul implicat direct în coordonarea angajaților și implementarea planurilor stabilite de directorii superiori. Aceștia administrează un număr variabil de subordonați cărora le evaluează performanțele și modul de dezvoltare.  De obicei, managerii de linie sunt însărcinați cu atingerea unor obiective funcționale specifice, la nivelul unității coordonate de ei.