Mandatar

Prin mandatar (Representative) înțelegem persoana care, printr-un act juridic, este împuternicită să reprezinte un mandant. Actul juridic prin care se realizează împuternicirea poate să fie un mandat, o procură etc. Acest tip de împuternicire este utilizat extensiv în economie. Activitățile economice se bazează pe utilizarea proprietăților private pentru realizarea de produse și servicii. Prin mandatare se crește mobilitatea de pe piață și șansele ca unele înțelegeri să ajungă la îndeplinire.

Mandatar
Choose icons created by noomtah – Flaticon

Într-un sens, se poate considera că administratorii firmelor acționează ca mandatari ai proprietarilor. Aceștia sunt împuterniciți de către asociați sau acționari să administreze organizațiile.