Mezoeconomia (Meso-economics)

Mezoeconomia (Meso-economics) este un concept folosit pentru a descrie componentele sistemului economic care fac legătura dintre macroeconomie și microeconomie. Conceptul a fost dezvoltat începând cu anii 1980.

(2) Mezoeconomia se ocupă cu studiul aspectelor instituționale ale economiei care nu sunt analizate în cadrul micro sau macroeconomiei. În teoria economică se pleacă de la asumpții de concurență și informație perfectă, de tranzacții fără costuri etc. fapt care lasă spații pentru instituții (e.g. instanțe, partide ș.a) care să rezolve eșecurile cauzate de inexistența unei societăți ideale.