Mobilitate profesională (Professional mobility)

Procesul de mobilitate profesională (Professional mobility) se referă la măsura în care specialiștii dintr-o țară se pot muta într-o alta, pentru a practica o profesie similară, cu recunoașterea calificării lor originale. Pentru ca mobilitatea profesională să fie posibilă este necesară recunoașterea internațională a calificărilor. Frecvent, specializările obținute în unele țări nu sunt recunoscute și în altele. Un exemplu de bună practici în acest domeniu este cel al Uniunii Europene. Diplomele dintr-un stat UE sunt recunoscute pe tot teritoriul Uniunii.