Mobilitate profesională

Procesul de mobilitate profesională (Professional mobility) se referă la măsura în care specialiștii dintr-o țară se pot muta într-o alta, pentru a practica o profesie similară, cu recunoașterea calificării lor originale. Pentru ca mobilitatea profesională să fie posibilă este necesară recunoașterea internațională a calificărilor. Frecvent, specializările obținute în unele țări nu sunt recunoscute și în altele.

Mobilitate profesională
Business trip icons created by Prosymbols Premium – Flaticon

Un exemplu de bună practici în acest domeniu este cel al Uniunii Europene. Diplomele emise în orice stat al UE sunt recunoscute pe tot teritoriul Uniunii. Altfel spus, rezidenții UE pot lucra în calificarea lor în orice țară membră. Mobilitatea profesională dinamizează piața muncii și este avantajoasă pentru ambele părți.