Monoindustrie

Prin monoindustrie înțelegem acea structură specializată într-o singură categorie de produse. Conceptul este utilizat pentru a descrie platformele industriale, localitățile sau regiunile care sunt specializate în realizarea unui singur tip de produs sau serviciu. Această specializare în special din cauza dotării cu resurse a zonei. Este de așteptat ca o localitate montană să se dezvolte monoindustrial, dacă în apropiere există un zăcământ valoros de minereuri. Teoretic, ar fi posibil ca aceasta să se dezvolte și turistic, dar poluarea generată de mină anulează perspectivele.

Monoindustrie
Mountain icons created by Freepik – Flaticon

Când folosim acest concept, ne gândim instinctiv la zonele miniere, dar acest tip de structuri sunt extrem de răspândite. De exemplu, cele mai multe stațiuni sunt localități monoindustriale. Acestea sunt specializate într-o singură industrie, turismul. Similar, multe sate din țară sunt specializate în agricultură.

Vezi și zonă monoindustrială.