Monopolist (Monopolist)

Monopolistul (Monopolist) este persoana fizică sau juridică sau grupul coordonat care controlează toată oferta unui produs sau serviciu. Controlul ofertei îi permite unui  monopolist să dicteze cantitatea vândută și prețul pieței. Lipsa concurenței descurajează investițiile în inovarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor.