Monopolist (Monopolist)

Un monopolist (Monopolist) este o persoană fizică sau juridică sau grupul coordonat care controlează toată oferta unui produs sau serviciu. Controlul ofertei îi permite unui  monopolist să dicteze cantitatea vândută și prețul pieței. Lipsa concurenței descurajează investițiile în inovarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor. În majoritatea țărilor, există legislații prin care se urmărește blocarea situațiilor în care firmele ar putea ajunge monopoliste.