Muncă de oriunde (Work from Anywhere)

Munca de oriunde (Work from Anywhere) este o variantă a telemuncii în care angajatul nu este obligat să nominalizeze locul din care prestează activitățile lucrative. Angajații pot să combine munca și activitățile turistice și să presteze sarcini de serviciu din orice colț al lumii. Acest tip de activitate nu era posibil în România pentru că Legea Telemuncii nr. 81/2018 prevedea obligativitatea menționării în contractul de muncă a adreselor de la care urma să lucreze angajatul. Din 2021 s-a eliminat obligativitatea introducerii adresei și munca de oriunde a devenit posibilă.

muncă de oriunde
Anywhere icons created by Tilson Cyril – Flaticon

Regimul de muncă work from anywhere presupune ca salariatul să rămână în aceeași țară. Cum firma se ocupă de partea fiscală a salarizării acestuia, el trebuie să rămână între granițele care oferă cadrul legal utilizat. Un salariat care lucrează din afara țării ar trebui să aibă permis de muncă.

Munca din alte țări ar fi posibilă dacă aceasta ar fi externalizată, eventual prin proiecte facturate. În acest caz, cel care prestează serviciile ar trebui să se ocupe el de fiscalizarea veniturilor sale, în țara de reședință.