Naționalism (Nationalism)

Prin naționalism (Nationalism) înțelegem o ideologie conform căreia grupurile de oameni, delimitate pe criterii etnice, ar trebui să se autoguverneze.

(2) Naționalismul se poate referi și la aprecierea exagerată a tot ce ține de propria națiune.

(3) Naționalismul poate privi o politică prin care se exacerbează sentimentele de neîncredere și ură între indivizi de naționalități diferite.