Negociere (Bargaining)

O negociere (Bargaining), în sens economic, apare pe piață, când produsele și serviciile nu au prețuri fixe, iar vânzătorii și cumpărătorii fac propuneri succesive de tarife la care să se realizeze schimbul. Tranzacția va avea loc doar atunci când vânzătorul și cumpărătorul cad de acord în ceea ce privește prețul și cantitatea.

Într-un sens larg, negocierea poate să reprezinte și tratativele, dintre cel puțin două părți, care privesc probleme de interes comune. Acestea pot să se încheie cu un acord sau să aibă rezultate neconcludente.