Nelichiditate (Illiquidity)

Nelichiditatea (Illiquidity) se referă la caracteristica unui activ care este greu de convertit în numerar. Cauzele pentru nelichiditate pot varia, de la caracteristicile activului, până la lipsa de interes a cumpărătorilor potențiali. Exemple de bunuri nelichide pot fi unele bunuri imobiliare sau diferite obiecte de artă.