Nelichiditate (Illiquidity)

Nelichiditatea (Illiquidity) se referă la caracteristica unui activ care este greu de convertit în numerar. Cauzele pentru nelichiditate pot varia, de la caracteristicile activului, până la lipsa de interes a cumpărătorilor potențiali. Exemple de bunuri nelichide sunt extrem de variate. Orice produs pentru care este greu de găsit un cumpărător sau este a cărui vânzare este de durată are lichiditate scăzută. De exemplu, imobilele și obiectele de artă se caracterizează prin lichiditatea redusă.