Nivelul dezvoltării economice

Nivelul dezvoltării economice (Level of economic development) se referă la stadiul în care se află economia unei țări la un moment dat. Acesta nu trebuie confundat cu potențialul economic al unei țări. O țară cu un potențial economic scăzut poate fi dezvoltată. Nivelul dezvoltării economice se măsoară cu ajutorul a cinci categorii de indicatori, care privesc:

  • produsul național (bunăstarea materială, veniturile pe cap de locuitor);
  • structura producției naționale (ponderea sectoarelor în economie, ponderea producției de bunuri de capital);
  • nivelul calitativ și cantitativ al ocupării populației;
  • nivelul de utilizare al resurselor naturale;
  • eficiența producției (productivitatea muncii, gradul de tehnologizare, calitate producției).
Nivelul dezvoltării economice
Economic icons created by orvipixel – Flaticon