Obligațiune speculativă

O obligațiune speculativă (Speculative bond) este un titlu de valoare emis de un emitent cu rating de credit scăzut. De obicei, acest rating este sub nivelul minim recomandat pentru investiții. Entitățile emitente au potențial de creștere, fapt care face achiziția de obligațiuni atractive, dar au evoluții extrem de fluctuante. Altfel spus, există riscul ca acestea să ajungă în incapacitate de plată până la momentul rambursării. Obligațiunile speculative promit randamente superioare dar sunt și mai sensibile la evoluțiile de piață. O schimbare a trendului de pe piață poate complica situația emitentului și crește riscurile obligațiunilor.

obligațiune speculativă
Evolution icons created by vectorspoint – Flaticon

Obligațiunile speculative se asemănă cu cele junk, dar există deosebiri de nuanță. Ambele tipuri de obligațiuni sunt considerate riscante, dar există diferențe în ceea ce privește sursa riscului. Obligațiunile junk sunt emise de entități care pot fi caracterizate prin instabilitate financiară, pe când cele speculative oferă randamente ridicate, dar pot să aibă emitenți stabili financiari. Problema în cazul lor este că emitenți cu evoluții care pot fi caracterizate prin volatilitate. Astfel, deși în momentul emisiunii aceștia sunt stabili financiari, până la maturitate există riscul să aibă evoluții nefavorabile.