Obligațiune Sushi (Sushi bond)

O obligațiune Sushi (Sushi bond) este un titlu de valoare emis de organizații din Japonia, pe piețele externe. Acest tip de obligațiune este denominat într-o valută forte și nu în yeni. Obligațiunile Sushi se remarcă și prin faptul că sunt purtătoare de dobândă fixă. De obicei, acestea sunt de tipul euro-obligațiunilor sau obligațiunilor eurodolari.