Obligațiune Sushi

O obligațiune Sushi (Sushi bond) este un titlu de valoare emis de organizații din Japonia, pe piețele externe. Acest tip de obligațiune este denominat într-o altă valută forte, nu în yeni. Obligațiunile Sushi se remarcă și prin faptul că sunt purtătoare de dobândă fixă. De obicei, acestea sunt de tipul euro-obligațiunilor sau obligațiunilor eurodolari. Ele sunt utilizate în special de companiile japoneze active pe piața UE și cea a SUA. Aceste firme se finanțează direct de pe piețele de interes și elimină riscurile aferente schimburilor valutare. De asemenea, ele se finanțează la rate mai bune decât cele oferite de băncile comerciale.

obligațiune Sushi
Sushi icons created by Freepik – Flaticon