Oferta elastică (Elastic supply)

Oferta elastică (Elastic supply) sau cu elasticitate supraunitară se referă la situația în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea prețului unui bun determină majorarea într-o măsură mai mare a cantității desfăcute pe piață.

Similar, oferta elastică presupune ca scăderea prețului unui produs să determine micșorarea într-o măsură mai mare a cantității desfăcute pe piață.

Să luăm ca exemplu o piață în care, în urma creșterii prețului de la 10 u.m. la 20 u.m., are loc o creștere a cantității oferite de la 100 la 300 de bucăți. În acest caz o creștere cu 100% a prețului determină majorarea cu 200% a cantității oferite pe piață.

oferta elasticăȘtim că formula coeficientului de elasticitate al ofertei este:
Elasticitatea ofertei în funcție de preț

Introducem în formulă datele din exemplul nostru și obținem:

Eop = (300-100)/(20-10) * 10/100 = 200/10 * 10/100

Eop = 2000/1000 = 2

Coeficientul de elasticitate al ofertei este egal cu doi, deci fiind supraunitar oferta este elastică. Astfel, o creștere a prețului unui produs va determina majorarea într-o proporție mai mare a cantității oferite pe piață.

Cu cât coeficientul elasticității este mai mare cu atât producătorii vor crește mai repede oferta de pe piață. De exemplu, creșterea prețului la un produs va genera o reacție rapidă a producătorilor.