Ofertă individuală

Prin ofertă individuală (Individual offer) ne referim la propunerea fermă înaintată unui singur cumpărător de către un vânzător. În principiu, aceasta devine obligatorie dacă este acceptată. Ofertele de acest tip sunt ajustate pentru a satisface nevoile unor indivizi particulari. Din această cauză, ele sunt utilizate în special în industriile în care apare o relație directă între vânzător și cumpărător. de exemplu, un instalator va face oferte în funcție de tipul locuinței, specificul lucrării etc.

Dezvoltarea internetului și a social media a permis adoptarea acestui tip de ofertă și de către marile firme. Acestea colectează automat date despre clienți și le utilizează pentru a realiza oferte adaptate nevoilor lor.

Ofertă individuală
Negociation icons created by Adrien Coquet – Flaticon

În sens mai larg, conceptul se poate referi și la oferta fermă de achiziție. Astfel, în urma unei negocieri între două părți, cumpărătorul poate face o ofertă fermă pentru achiziția bunului propus spre vânzare.