Ofertă specifică (Specific offer)

Oferta specifică (Specific offer) este cantitatea dintr-un bun sau serviciu pe care o organizație este dispusă să o vândă la un anumit preț unei singure persoane sau unui anumit grup. O ofertă specifică este destinată doar clienților pentru care este realizată. Alți clienți potențiali nu vor beneficia de aceleași condiții comerciale. Clienții care au primit oferta au libertatea de a o accepta sau respinge.